AFDELING: 't Hoogeland

De meest noordelijke afdeling van het land

De vereniging, opgericht omstreeks 1918, heeft momenteel  60 leden die imkeren.

De leden wonen in het verzorgingsgebied het Hoogeland.

Het bestuur wil samen met de leden het bijenhouden in deze omgeving zoveel mogelijk bevorderen.

Daarbij staat de vereniging de leden zoveel mogelijk bijstaan met kennis en waar nodig met daadwerkelijke hulp.

Wie belangstelling heeft om met bijenhouden te beginnen kan een beginnerscursus bij de vereniging volgen.

De cursus bestaat uit  theorie en praktijklessen.(zie activiteiten

                                           "Tevens eigen Website,"                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Contactgegevens

secretaris

Dhr. A. Bijsterveld
Departementstraat 43
9981 GA Uithuizen

mob: 06-29167808
bijsterveld.arnold@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.